Közösségeknek

Az egyéni kreativitás és teljesítmény megsokszorozódhat vagy közel nullára is csökkenhet csoportos közegben!

A sokszorozódás kulcsa olyan csoportlégkör, amelyben mindenki szabadon megosztja érzéseit, gondolatait, és ahol a tagok érzékenyen reagálnak egymásra.

A Csoportdinamikai térkép a csoport kapcsolati erőterének feltárásán keresztül mutat rá a csoporthangulat fejlesztési lehetőségeire, és vezet az intelligencia és teljesítmény hatványozódásához.

Részletek   Kipróbálom

Kifejlesztettünk egy személyközi dinamika felmérésére és vizuális visszacsatolására épülő közösségfejlesztő, vezető támogató módszert: az Atrium-ot, aminek segítségével organikusan, a belső mozgásokkal, erőhatásokkal együtt, gyakran animáció formájában vagyunk képesek visszacsatolni a csoportok belső dinamikáját.

Az autógyártók műszerfalat készítenek, hogy a vezetőnek pontos visszajelzést nyújtsanak az autó állapotáról, műszaki paramétereiről. Mi az Atrium technológiát adjuk át a vezetőknek, hogy pontosan követni tudják csoportjuk életének alakulását, tendenciáit, időben észleljék és kezelhessék a konfliktushelyzeteket, illetve nyomon követhessék a fejlesztő tevékenységek hatékonyságát.

A munkánk 3 pillérre épül:

 • a közösség tagjai között ható motivációs viszonyokat felmérjük, majd a csoport erőterét, struktúráját, anatómiáját szoftver segítségével vizuális formába öntjük
 • ezt a formát sokdimenziósan, élményszerű visszajelzésen keresztül interaktív módon csatoljuk vissza, miközben az egymás felé ható motivációk, érzések és viszonyulások megosztását és feldolgozását kísérjük és támogatjuk
 • a vizuális megjelenítésre épülő „visszajelzés” során organikus csoportszemléletet fejlesztünk: élethűen ábrázoljuk a csoportot: ahogyan az létezik, mozog, formálódik. A csoporttagok kapcsolatain túl a csoport egésze, lénye is megjelenik a szemünk előtt, amelyben a tagok egy idegsejt hálózat elemeiként tűnnek fel.

A vezetői és csoportos visszajelzés – megrendeléstől függően – lehet egy egyalkalmas tréning, vagy több tesztfelvétel esetén egy több alkalmas tréningfolyamat.
A visszajelzés során a csoportról alkotott vizuális térképet bázisként használjuk, hogy a felszínre hozzuk mindazt, amiről a csoporttagoknak gyakorta csak elmosódott érzései vannak, illetve hogy a csoportban megnyissuk és keretezzük a kommunikációt.

"Meglátunk valamit magunkról, aminek kapcsán el kezdünk beszélni, gondolkodni, megosztani. A csoportról való tudásunk egyfajta tartalom nélküli szimbolikus vázként jelenik meg előttünk, amit mi magunk töltünk meg személyes jelentéssel. A kommunikáció folyamatában aktívan formáljuk önmagunkat, mint csoportot, aminek hatásáról többalkalmas tesztfelvétel esetén pontos visszajelzést kapunk.”

Többek között a következő kérdésekre segítünk válaszokat találni:

 

A csoportról:

 • Mennyire összetartó a csoport?
 • Mennyire egyöntetű az értékrend a csoportban?
 • Milyen alcsoportok vannak, azok mi alapján képződnek?
 • Az alcsoportok milyen viszonyban állnak egymással?
 • Hogy vannak egymással a férfiak és a nők?
 • Mennyire stabil, illetve dinamikus, mozgékony a csoport?
 • Mi okoz feszültséget a csoportban és mekkora a csoport feszültségszintje?

 

A csoporttagokról:

 • Ki van a csoport szívében, ki került a perifériára és miért?
 • Ki hogyan érzi magát?
 • Kit fenyeget a csoportból való kizárás vagy kiszakadás veszélye, miért?
 • Ki között van ellentét, konfliktus, és azt hogyan érdemes kezelni?
 • Kit milyen jellegű feladatokra érdemes beosztani?
 • Kinek érdemes vezetői szerepet adni, és milyet ?
 • Kinek a legmagasabb a státusza?
 • Ki mennyi feszültséget hoz a csoportba ?
 • Ki mozgatja, és ki stabilizálja a csoportot ?

 

Újszerű helyzetek szimulációjára, vagyis „Mi történne ha …” kezdetű kérdések megválaszolására is lehetőséget kínálunk.

A kiértékelést követően fejlesztési javaslatokat teszünk, például: mediálásra, egyéni coachingra, csoportdinamikai; kommunikációs vagy más tréningre, munkaátszervezésre vagy akár új együttműködési keretek bevezetésére.

 

Kipróbálom