hogyan lett a bizalom a munkahelyi vezetés új alappillére

 

 

Nem is olyan rég a legtöbb, munkahelyi irányításról szóló értekezés a vezetőkről szólt – a személyiségjegyeikről, arról, hogy hogyan ismerjük fel és őrizzük meg a vezetői potenciált, vagy hogy milyen készségekkel bírnak vezetőink. Napjainkra elméleti szakemberek már a hitelesség, az érzelmi intelligencia és a kapcsolatok fontosságát hangsúlyozzák. Ösztönösen érezzük, van ennek értelme. A feltételezés nem csupán légből kapott, alapos ok áll a hátterében: a világban zajló változások.

 

Régi vezetés – Régi üzlet

 

Volt idő, amikor a vezetés magukról a vezetőkről szólt: azokról az erős egyéniségű emberekről, akik feljutottak a szervezetük csúcsára.

 

Az üzlet szabályai tiszták voltak: 

– A részvényesi érték volt a fő cél, ahogy a legfőbb mérce is

– Az üzlet lényege a versenyben rejlett

– A méretgazdaságosság azt diktálta, légy a piacod vezetője

A vezetői kritériumok is egyértelműek voltak:

– A jó vezető ritka és különleges; híve annál több van

– A vezetőség vertikális tisztség, mely erővel társult

– Horizontális kapcsolatai a piacokhoz és szerződésekhez fűződnek, stratégiai hatáskörrel, nem vezetői fókusszal.

A régi vezetői modellhez hozzátartozott az is, hogy átfésülték a szervezetet a jövő ígéretes vezetői után kutatva, a személyiség kultuszt erősítve. Mindez abszolút logikus volt abban a vertikális, elszigetelt, versenyző üzleti világban.

 

Új vezetés – Új üzlet

 

Aztán változtak az idők. Az üzleti élet átalakult, horizontális lett, és virtuális. Az üzleti folyamatok apró részekre tagolhatók, kihelyezhetők. Az üzlet mára elemi folyamat-darabkák folyamatosan változó alakzatává vált. A határvonal, mely elválasztja őket alkalmazottaktól, beszállítóktól, sőt akár a versenytársaiktól, porózus lett; mára már az országhatárok sem jelentenek korlátot. Egy ilyen világban a vertikális, erőn alapuló vezetés már kevéssé releváns. A siker legfontosabb tényezője az lett, hogy valakit, aki felett nincs hatalmad, képes legyél meggyőzni, hogy együttműködjön veled a közös cél érdekében.

A vezetők többé nem bízhatnak az erőfölényükben, helyette a bizalom erejére kell támaszkodniuk.

Az új, bizalmi kapcsolatokat kiépíteni képes vezető bizonyos viselkedési mintákkal kell rendelkezzen:

  • Ő maga is képes bízni másokban, mert a bizalom és megbízhatóság erősítik egymást
  • Jól tud együttműködni, a meggyőzés eszközeit jól használja
  • Világos érték- és elvrendszerrel dolgozik, mert a megalkuvó vagy önös érdekeket szolgáló célrendszer hamar napfényre kerül, és elutasításhoz vezet.
  • Belső motiváció vezérli
  • Nem tartozik senki hatásköre vagy politikai befolyása alá

Elmondhatjuk, az Új Üzleti Világ vezetői a bizalom művészetének és tudományának szakértői.

Vezetni bizalommal

 

A vezetői fejlesztést nem kell temetni, csak egy kis ráncfelvarrás szükségeltetik. Az arányok persze eltolódtak, hiszen manapság sokkal több vezetői kvalitású emberre van szükség, mint rég. A bizalmat pedig tanítani kell! De előbb határozzuk meg, mit is jelent pontosan ez. 3 különösen fontos pontot kell kiemelni:

 

1. Bízni és megbízhatónak lenni

 

Túl gyakran beszélünk a bizalomról egyes számban, pedig a bizalom nem más, mint kapcsolat két ember között. Két ember összefonódó tánca. Az, aki bízik, kockázatot vállal, az, akiben bízunk, a becsületét adja.

Ha kölcsönösen jól működnek szerepeikben a felek, létrejön a bizalom állapota. Ha bármelyik fél hibázik, a bizalom elillan.

A bizalom egy folyamatosan cserélődő szerepjáték. Ha az egyik fél folyton azt várja, megbízzon benne a másik, de ő maga nem bízik, egy napon a másik már nem fog több rizikót vállalni, és a kapcsolat elvérzik. A vezetői fejlesztés kulcsa is ebben keresendő. De nem elég elemezgetni a bizalmat! A vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan bízzanak, s hogy hogyan nyerjék el mások bizalmát.

2. Erények és értékek

 

A vezetői fejlesztés során olyan szókincset kell újra előásnunk, mely fél évszázada tiltólistán szerepel – az erények nyelvét. Az értékek említéséhez már hozzászoktunk, azokat könnyű szóba hozni. Sokkal kényelmetlenebb olyan szavakat használni, melyek túl erkölcsösen, vagy bíráskodóan hangzanak – félünk, hogy politikailag inkorrektek leszünk. Pedig az erény nyelve lesz a jó választás – egy személyesen, következetesen választott elvrendszer, mely a személyiségünket tükrözi. Kusza, horizontális üzleti világunkban az erény egy olyan vezetői jellemvonás, mely nagyon is számít.

3. Kockázat

Ha bármit bizonygatni kell, ott nincs bizalom.

Bizalom nem létezik kockázat nélkül. Ugyanakkor, a bizalom sokkal több mint valami kártyajáték, ahol esélyeket és kockázatokat latolgatunk. Egy bizalmon alapuló vezetés kezeli a kockázatot, mely minden esetben kapcsolati, hosszú távú, sosem rövid távban gondolkodik. A kapcsolati kockázat menedzselése pedig nem az elemzésekről szól, sokkal inkább emberi kötelékek kialakításáról. Beengedni egy vezetőt a mai üzleti világba pusztán a régi idők erőn alapuló készségeivel felvértezve olyan, mintha egy világháborús katonát küldenénk a mai idők harcmezejére. A jövő vezetői fegyvere a bizalom – de bizalommal nyerni más! Itt senki sem veszít, csak nyer.

Forrás: https://www.forbes.com