Hogy miért a bizalom alapú vezetési forma a leghatékonyabb?

Mert a bizalom minden sikeres kapcsolat alapja.

​A KapcsolatDinamikai térképpel megtudhatod, milyen fejlesztői munkát érdemes végeznetek, hogy a bizalmi szint növekedjen és eredményes csapatként tudjatok együttműködni egymással és partnereitekkel…

Egyetértesz velünk abban, hogy vezetőként neked is feladatod figyelmet és energiát szentelni mindezekre?

/

Rejtett konfliktusok feltárása és megoldása

Minden felszín alatti, ki nem mondott és fel nem oldott konfliktus egy láthatatlan időzített bomba. Lehet, hogy most is ketyeg egy ilyen nálatok, csak eddig nem vetted észre?

Pozitív légkör megteremtése

A munkatársak közötti bizalom szint helyreállítása és növelése az eredményes együttműködésetek záloga, ahogy a vevői bizalom az értékesítés kulcsa.

Vezetői státusz megszerzése

Nem elég, hogy te vagy a főnök. A hatékony vezető a munkatársak szemében is elismert és elfogadott. Téged elismernek?

Hatékony információ-áramlás biztosítása

Akkor tudod proaktívan irányítani a cégedet, ha átlátod, mi zajlik benne emberi és rendszer szinten. Akkor osztják meg hatékonyan egymással az információkat, ha bíznak egymásban a munkatársaid.

A jó munkaerő megtartása és a fluktuáció csökkentése

Vajon van olyan tényező most a cégedben​, amely arra sarkallja a kulcsemberedet, hogy új állás után nézzen?

Feladatok delegálása és az eredmények mérése

Ki vigye az új projektet? Kikből álljon össze a csapat, hogy a lehető leghatékonyabb legyen​?​​ A jelenlegi felállás a legütősebb, vagy egy másik fejlesztővel eredményesebbek lehetnétek?

Emberek vagyunk

Az üzleti életben is emberek vállalkoznak, emberek dolgoznak és emberek vásárolnak

Az ember dönt minden egyes szituációban.

Eldöntöd te is, hogy kivel kötsz szerződést, kitől kérsz segítséget, mit veszel meg, hogyan kezdesz bele a probléma megoldásába, miért és meddig tartasz ki egy döntésed mellett, és hogy mennyit vagy hajlandó adni érte. Vajon mi alapján hozod meg ezeket a döntéseket?

Az emberek gyakrabban döntenek emberekről, semmint hitted volna

Együtt dolgozunk,  egymástól vásárolunk és egymást vezetjük. Éppen ezért az, ahogyan viszonyulunk egymáshoz, alapjaiban határozza meg, hogy mennyire lehet eredményes és örömteli az együttműködésünk.

Ha te nem bízol a partneredben, nem fogsz vele leszerződni. Ha a munkatársaid között konfliktus van, inkább fogják hátráltatni, semmint segíteni egymást. Lehet, hogy egyikük a feladata helyett már most azon gondolkodik, hogyan álljon bosszút egy múltkori sérelméért…

{
„Bár az emberi kapcsolataink életünk legfontosabb, és egyben legtöbb problémát, megoldatlanságot tartalmazó területe, alig kaptunk eddig segítséget a kezelésükhöz a tudomány eszköztárából.”

Honti László

Úgy foglalkozunk a KapcsolatDinamika keretében a csoporttal,

ahogy egy gondos tanár a diákjaival: felméri minden tanulója képességét, motivációját, személyiségét, kapcsolatai minőségét, és mindezt figyelembe véve támogatja őket a tanulásban, fejlődésben, kibontakozásban és a beilleszkedésben.

A csoportdinamika

a csoportban zajló változásokkal, belső, lelki és kapcsolati folyamatokkal foglalkozik, többek között a csoportképzéssel, a vezetéssel, a hatalommal és a befolyásolással.

A KapcsolatDinamika

pedig az általunk kidolgozott és fejlesztett rendszer, ami az alábbi alapelvekre épül:

  • Az ember lelki működését a kapcsolatok oldaláról közelítjük meg. Figyelembe vesszük az aktuális társas környezetet: a párkapcsolati, a családi, a közösségi, illetve a munkahelyi kapcsolatok hatásait.
  • A csoportokkal való munkánk során kiemelt fókuszt kap, hogy a csoport több, mint a tagjainak összessége. Hasonló ez ahhoz, hogy te magad is több vagy, mint a sejtjeid összessége.
  • Kommunikációs módszertanunkban a transzparencia és a proaktivitás a fő értékek, a bizalom alapú vezetésben hiszünk.
  • Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a megértésnek, ​annak, ​hogy rálássunk a társas viselkedés mozgatórugóira, így előszeretettel tesszük láthatóvá az egyébként láthatatlan folyamatokat. Ezért fontos eszközeink a kapcsolati térképek.

„A gyanú megbetegít, a bizalom meggyógyít.”

(tuvai közmondás)

Az emberi kapcsolatainkban olyan erők hatnak a döntéseinkre, amik képesek felülírni minden szakmai ismeretet és a józan ész belátását.

Ezért döntő fontosságú, hogy tudatában legyünk annak, milyen érzelmek és erők hatnak a munkatársak között: vannak-e ellenérzések, feszültségek, amik az együttműködés és az eredményesség útjában állnak, vagy amik esetleg már a csoport egységét, létét veszélyeztetik.

Jó esetben a bizalom, az elfogadás, a megértés és az egészséges, konstruktív konfrontáció mind jelen vannak az emberi kapcsolatainkban. Ezek teszik ugyanis lehetővé, hogy a lehető leghatékonyabban, zavaró tényezők nélkül tudjunk az előttünk álló feladatok elvégzésére koncentrálni és akár mások támogatását kérni a felmerült szakmai problémák megoldásához.

Felmérjük a közösségben ható motivációkat

A közösség tagjai között ható motivációs viszonyokat felmérjük, majd a csoport erőterét és struktúráját szoftver segítségével vizuális formába öntjük.

Könnyen érthető módon visszacsatoljuk

Sokdimenziósan, élményszerű módon mutatjuk be és segítünk értelmezni az eredményeket.

Segítünk beindítani a változtatás folyamatát

Irányt mutatunk a hatékonyabb együttműködés felé. Módszereket, eszközöket és konkrét akciótervet ajánlunk, amelyek megoldást kínálnak az aktuális helyzetre.

{

„Az ember nem csak tudása szerint ítél, hanem ítéletei szerint is tud.”

Mérei Ferenc

MI AZ A SZOCIOMETRIA,

amiből megtudhatod te is, hogy a jelenlegi csapatod összetétele mennyiben kedvez a feladatok megoldásának?

Egy szervezeten belül nem csak a hivatalos alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok vannak, hanem barátságok, szimpátiák és ellenszenvek, sőt ellenségeskedések is lehetnek. Jakob Lévy Moreno (amerikai pszichiáter) nevéhez fűződik a szociometria rendszerének kidolgozása, amely először tett képessé minket az informális, azaz nem hivatalos csoportstruktúra feltárására.

Moreno óta tudjuk, hogy az együttműködéseink során meghozott döntéseink elsősorban az érzelmeinken és a rokonszenvünkön alapulnak. Módszere segítségével először kaphattunk képet az intézményesített keretekben együtt dolgozó emberek között kialakult rejtett kapcsolati hálózatrendszerről.

Ezt fejlesztette tovább újabb mutatók bevezetésével Mérei Ferenc, és kialakította a többszempontú szociometria rendszerét, amelyekből már

következtetni lehetett arra is, hogy képes-e egy csoport együttes erőfeszítést igénylő magas teljesítményre, vagy a csoporton belüli viszonyok megakadályozzák ezt.

TÉRKÉPPEL A KEZEDBEN KÖNNYŰ TÁJÉKOZÓDNI

Az Atrium térkép úgy jelzi előre a csoportdinamikai jelenségeket, mint ahogy a cash-flow-ból is kiolvashatod, hogyan alakítja a cég likviditását a bevételek és a kiadások aktuális dinamikája.

Van 3 dolog,
AMI DRASZTIKUSAN CSÖKKENTHETI A MUNKATÁRSAID HATÉKONYSÁGÁT

Ebben a 25 oldalas kiadványban bemutatunk 3 olyan jelenséget, amelyek megakadályozhatják a szervezeteden belül azt, hogy 

  • az egyéni képességek kibontakozzanak,
  • a konfliktusok felszínre  kerülhessenek és megoldásra találjanak,
  • illetve, hogy a vezető valóban vezető lehessen . . .

. . .  valamint egy esettanulmányon keresztül bepillanthatsz a módszerünkbe, amellyel ki tudjuk deríteni, hogy a csoportod hatékonyságát veszélyezteti-e valamelyik ebből a 3 dologból . . .

Ha kíváncsi vagy, akkor a hírlevelünkre való feliratkozásod után már kezdheted is az olvasást:

Mit mondanak, akikkel már dolgoztunk együtt?

Nagyon érdekes volt átlátni és rájönni, hogy a csoportban ki hol helyezkedik el, és kik vannak egymással jobban, vagy kevésbé jóban.

Látni is érdekes volt a térképen, de az igazi élmény a csoporttal való átbeszélés során jött, felszabadító és megkönnyítő volt, hogy ezekről nyíltan tudtunk beszélni. De ehhez kellett az ügyes csoportvezető facilitációja is. Jó szívvel ajánlom minden cégnek, mert olyan dolgokat tudhat meg akár a vezető, akár a team tagok, amelyeket amúgy nem tudnak meg.

Tisztábban fogják látni az emberi kapcsolatokat, és megszabadulnak felesleges köröktől azáltal, hogy a dolgok feketén-fehéren, mérés alapon látszanak, és átbeszélhetőek a szakszerű facilitáció alatt.

Gánti Bence

Alapító elnök, pszichológus, Integrál Akadémia

Zseniális az Atrium térképező szolgáltatása, ahogyan felméri a cégen belüli valós viszonyokat és azt digitális formába önti, vizuálisan a csoport elé tárja.  Ez óriási értékű, hiszen a szervezet egy olyan állapotfelvételt nyer, amely egyértelműen rámutat a csoporton belüli kulcsszereplőkre és kíméletlenül feltárja az egyes személyek közötti viszonyokat.

Egy jó vezető számára ez hatalmas lehetőség, mert általa javíthat a csoport homogenitásán és külön hangsúlyt fektethet a valódi (nem csupán vélt) kulcsszereplők megfelelő pozícióba helyezésére, a cég felé való elköteleződésének növelésére.

Az új ügyfeleknek azt javaslom, készüljenek fel arra, hogy egy olyan eszközt kapnak, amely felrajzolja a valós viszonyokat, akkor is, ha az nehéz! Viszont azáltal, hogy rámutat a nehézségekre, szakszerűen lehet azokkal foglalkozni.

Varga Tünde

Ügyvezető, Integral Business Consulting Kft.

Kíváncsi vagy, van-e romboló hatású viszony a cégen belül?

A kollégák nálatok sem mernek maradéktalanul őszinték lenni, sem egymáshoz, sem hozzád. A neveltetésük folyamán ők is megtanulták elviselni, elfojtani és elhallgatni fájdalmaikat, sérelmeiket és az ezekből táplálkozó személyes problémáikat. Lelkük mélyén azonban ezek erősebben hatnak döntéseikre, tetteikre, viszonyaikra és a közös eredményeitekre is, semmint azt gondolnád.

Hogyan tudunk segíteni, hogy hatékonyabban érd el az üzleti céljaidat?

Nehéz döntés előtt állsz embereiddel kapcsolatban?

Segítséget nyújtunk a nehéz emberi helyzetekhez és döntésekhez, például: „Kivel érdemes külön foglalkozni, és milyen formában? Milyen konfliktusokat sürgős feloldani?”

Zajlik valami lényeges a háttérben, amiről nem tudsz?

Globális, áttekintő képet adunk a csoport állapotáról, struktúrájáról. Segítünk a háttérben húzódó, nehezen észlelhető konfliktusok felismerésében.

Lehet, hogy valaki a viselkedésével több kárt okoz, mint amennyi hasznot a munkájával termel?

Rámutatunk azokra az emberi tényezőkre, amelyek formálása csökkentheti a fluktuációt, illetve segítjük az új munkatársak beilleszkedését.

Szeretnéd a vezetői státuszodat és magabiztosságodat helyreállítani?

Segítünk megerősíteni a vezetői pozíciódat és elfogadottságodat, és nem csak a cégen belül. Erősebb kompetencia érzést nyújtunk neked és a csoporttagoknak is.

Szeretnél újra pozitív légkört teremteni?

Segítünk aktivizálni a passzív, de értékes csoporttagokat, illetve helyreállítani vagy növelni a bizalom szintet és az egymás iránti elkötelezettséget a csoporton belül.

Szeretnéd jobban ismerni és érteni a munkatársaidat?

Szeretnél pontos visszajelzést adni a munkatársaidnak a közösségen belül betöltött szerepükről és hatásukról, hogy ezzel megerősítsd, vagy inspiráld őket a fejlődésre? Segítünk rálátni és megfogalmazni a problémákat és lehetőségeket.

AZ EGYÉNI KREATIVITÁS ÉS TELJESÍTMÉNY MEGSOKSZOROZÓDHAT – VAGY KÖZEL NULLÁRA IS CSÖKKENHET – CSOPORTOS KÖZEGBEN!

  

EZÉRT NEM MINDEGY, MILYEN A HANGULAT KÖZÖTTETEK…

  

A sokszorozódás kulcsa az olyan csoportlégkör, amelyben mindenki szabadon megosztja érzéseit, gondolatait, és ahol a tagok érzékenyen reagálnak egymásra. A csoportdinamikai térkép a csoport kapcsolati erőterének feltárásán keresztül mutat rá a csoporthangulat fejlesztési lehetőségeire, és vezet a kollektív intelligencia és teljesítmény növekedéséhez.