A tréningeken szerzett tapasztalatok és a folyamatos kutatómunka eredményeképpen 2012-ben elkészült és kiadásra került a KapcsolatDinamika c. könyv, amelyben a legfontosabb összefüggéseket és alapmodelleket mutatjuk be mérnöki szemléletben. A könyv elsősorban azokhoz szól, akik a lelki élet és a társas kapcsolatok nehezen megragadható világában keresnek struktúrát, rendszert és megértést.

A könyvből erősen érződik az a törekvésünk, hogy számítógép által feldolgozható nyelvre fordítsuk a társas jelenségek mozgató rugóit.  Így képessé válunk a számítástechnika vívmányait használni a gyakran rendkívül összetett társas viselkedés megértése és modellezése területén, hogy ezáltal mélyebb megértésre tegyünk szert önmagunkról, a kapcsolatainkról, és hogy ennek köszönhetően képessé váljunk emberi helyzetek várható alakulásának a bejóslására is.