2014-ben indult el a végső tesztelési fázis, amikortól kezdve különböző partnerekkel, pszichológusokkal, gyakorlott csoportvezetőkkel és cégvezetőkkel több, mint két éven keresztül dolgoztunk a teszt felmérések fejlesztésén, azok kiértékelésén és pontosításán. Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően kiegészült az algoritmus és a diagnózis a csoport belső mozgásterének a jellemzőivel, illetve számos fejlesztés után teret kapott az egyéni csoporttag nézet. Ennek segítségével képessé váltunk virtuálisan belépni a csoporttagok világába és onnan kiindulva szemlélni a helyzetet, úgy, ahogyan maga a csoporttag észleli azt. Helyet kaptak továbbá a projektív adatok, így már a tagok arról szóló feltételezéseit is figyelembe vesszük a szimulációban, hogy a többiek mennyire kedvelik vagy épp nem kedvelik őket. Erre a fejlesztésre azért volt szükség, mert a tapasztalataink egyértelműen rámutattak, hogy az egyéni döntéseinket és viszonyulásunkat alapvetően határozza meg egy közösségen belül, hogy szerintünk ki mit gondol rólunk.