Ha problémáitok vannak a cégen belüli emberi kapcsolatokkal

mi feltárjuk azok gyökerét, és elvezetünk a megoldáshoz…

Átfogó rálátást, fejlesztési programtervet és fejlesztő szakembert biztosítunk a hatékony megoldásért.

A gyenge soha nem bocsájt meg. A megbocsátás az erősek sajátsága.”

Mahátma Gandhi

Nálatok is emberek dolgoznak együtt

Ők a mozgatórugói egy szervezet működésének. Ők hozhatnak jó vagy rossz döntéseket, ők segíthetik egymást és ők is veszhetnek össze, haragot és sérelmeket cipelve magukkal.

Ahogy korábban már rámutattunk, egy munkacsoporton belül a hatékony együttműködéshez ez a 3 dolog elengedhetetlen:

a pozitív csoporthangulat
az
elismert vezető
a csoporttagok elkötelezettsége
FONTOS!!! Ezeknek a figyelmen kívül hagyása olyan folyamatokat indíthat el egy cégen belül, amik akár már rövidtávon is veszélybe sodorhatják a cég eredményességét, legrosszabb esetben pedig a fennmaradását.

Ezért van nálunk fókuszban

az emberi kapcsolatok minőségének a javítása

és ezáltal

a hatékony együttműködés fejlesztése

Miért éppen velünk találhatod meg a választ?

A tiétekhez hasonló, maximum 15-20 fős munkacsoportokon belüli kapcsolatok feltérképezésére fejlesztettük ki az Atrium szoftvert.

Azt célozzuk, hogy a felbukkanó kapcsolati problémákat akár már azelőtt észleljük és kezelni tudjuk, mielőtt azok elmérgesednének, nyíltan láthatóvá válnának és meghatározó negatív hatást fejtenének ki az együttműködés minőségére és a célok megvalósítására.

A térkép rálátást ad a konfliktusok rejtett mozgatóin túl azok megoldásához szükséges lehetőségekre, erőforrásokra is.

Úgy fedjük fel az egyes kapcsolatok jellegzetességeit, hogy minden egyes emberi kapcsolatot a csoport-térben értelmezünk, tudva, hogy gyakran radikálisan megváltozik két ember kapcsolatának a hangulata, amikor munkahelyi közösségben vannak. Az árnyalt jelentések feltárása érdekében figyelembe vesszük a kapcsolatok rokonszenvi-ellenszenvi, bizalmi, népszerűségi, kötődési, hangulati, illetve néhány funkcionális jellemzőjét.

Melyik az a 10 eset, amikor feltétlenül érdemes használni a KapcsolatDinamika térképezést?

1.

Amikor különösen fontos, hogy a csoport megőrizze az emberi erőforrásait.

2.

Amikor a csoport teljesítménye alacsonyabb az elvártnál, és e mögött érezhetően emberi okok állnak.

3.

Amikor a vezető úgy érzi, nem tudja irányítani a csoportot, és nem látja, miért.

4.

Amikor nyílt konfliktusok merülnek fel.

5.

Amikor klikkesedés van a csapatban, és ez érezhetően hátráltatja a munka hatékonyságát.

6.

Amikor egy új csoporttag nem tud integrálódni.

7.

Amikor egy kulcsember valamiért elkülönül a többiektől, kiválik a csapatmunkából, és félő, hogy elveszíted.

8.

Fejlesztő tevékenységek előtt és után.

9.

A vezetői státusz követése céljából.

10.

Ismétlődő konfliktusos emberi helyzetek megoldása céljából.

Mi mindent tudunk nektek LEOLVASni és megjósolni a térképről?

Az Atrium egy olyan szoftver, ami szimulálni tudja egy szociometriai, vagyis rokonszenvi viszonyokra épülő felmérés eredményeit. Láthatóvá teszi egy csoport rejtett erőviszonyait és belső szerkezetét. Egyszerűen szólva: egy térkép, ami átfogó, könnyen értelmezhető diagnózist ad a közösségen belüli viszonyokról, az emberi kapcsolatok állapotáról és a tagok csoportban elfoglalt helyéről.

A csoportról:

 

 1. Mennyire összetartó a csoport?
 2. Milyen alcsoportok vannak, azok mi alapján képződnek?
 3. Az alcsoportok milyen viszonyban állnak egymással?
 4. Hogy vannak egymással a férfiak és a nők?
 5. Mennyire stabil, illetve dinamikus, mozgékony a csoport?
 6. Mi okoz feszültséget a csoportban és mekkora a csoport feszültségszintje?

A csoporttagokról:

 

 1. Ki hogyan érzi magát?
 2. Ki van a csoport szívében, ki került a perifériára és miért?
 3. Kik között van ellentét, konfliktus és azt hogyan érdemes kezelni?
 4. Kit milyen jellegű feladatokra érdemes beosztani?
 5. Kinek érdemes vezetői szerepet adni és milyet?
 6. Kinek a legmagasabb a státusza?
 7. Ki mennyi feszültséget hoz a csoportba?
 8. Ki mozgatja és ki stabilizálja a csoportot?
 9. Kit fenyeget a csoportból való kizárás vagy kiszakadás veszélye és miért?

A csoporttagokról:

 

 1. Ki hogyan érzi magát?
 2. Ki van a csoport szívében, ki került a perifériára és miért?
 3. Kik között van ellentét, konfliktus és azt hogyan érdemes kezelni?
 4. Kit milyen jellegű feladatokra érdemes beosztani?
 5. Kinek érdemes vezetői szerepet adni és milyet?
 6. Kinek a legmagasabb a státusza?
 7. Ki mennyi feszültséget hoz a csoportba?
 8. Ki mozgatja és ki stabilizálja a csoportot?
 9. Kit fenyeget a csoportból való kizárás vagy kiszakadás veszélye és miért?

Milyen lépéseken keresztül segítünk a problémáitok megoldásában?

1. Első lépésként egy személyes találkozó keretében arra kérlek majd, mutasd be nekem a helyzetet, vázold fel a problémát és nevezz meg egy elérni kívánt célt. Én is megosztom veled, milyen módon tudok segíteni a célod megvalósításában.

A találkozásunkon minden információt a rendelkezésedre bocsátok ahhoz, hogy el tudd dönteni, szívesen együttműködsz-e velünk a fejlesztésben. Ha igen, megállapodunk.

2. Ezután testre szabjuk a kérdőívet, hogy a kiértékelés minél pontosabb képet nyújtson számunkra a csoportodról.

3. A következő lépésben minden érintett csoporttag, veled együtt kitölti a kérdőívet, ami lehet akár online vagy papír alapú is.

4. Az egyeztetett határidőre a teszteket kiértékeljük, elkészítjük az elemzést, valamint a részletes, írásos visszajelzésünket.

5. Ezt követően újra találkozunk és személyesen beszéljük át a térképen látottakat, és a felismerésekre alapozva közösen jelöljük ki a lehetséges fejlesztési irányokat. Amennyiben igénylitek, a csoporttagoknak is tartunk egy bemutató-feldolgozó alkalmat az eredményekről.

6. Amennyiben nem áll rendelkezésedre szakember a fejlesztő folyamathoz, segítünk kiválasztani a megfelelő szolgáltatást és szakembert.

7. A kiválasztott szolgáltatásnak megfelelően lezajlik a fejlesztés.

8. A folyamat végén összegezzük a tapasztalatokat.

Milyen kérdésekből áll a KapcsolatDinamikai kérdőív?

Elsőként különböző élethelyzetekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket, amelyek az enyhe rokonszenvtől indulva az erős kötődésig a kapcsolódások széles skáláját képesek feltárni.

A válaszokban annak a kollégának, csoporttársnak a nevét kell megjelölni, akit az adott kérdésre leginkább igaznak érez a kitöltő.

A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Ilyen kérdésekre számíthatsz:

 • Kivel töltenéd el szívesen az egy órás ebédszünetedet, csak mert jó beszélgetni vele?
 • Kit választanál szobatársadnak egy több napos, céges tréningen, ami egy vidéki szállodában kerül megrendezésre?
 • Ha tudnád, hogy örömmel elvállalja, kire bíznád nyugodt szívvel néhány apró, de fontos ügyed elintézését?

Ezt követően azt mérjük fel, hogy mennyire kedvelik egymást az egyes csoporttagok, amihez egy értékelő skálát használunk.

A teszt második felében arra vagyunk kíváncsiak, hogyan gondolkodnak a csoporttagok a többiek viszonyáról saját maguk felé.

A lélektanban jól ismert jelenség, hogy a társas viselkedésünket nem az alapján formáljuk, ahogyan a többiek viszonyulnak hozzánk, sokkal inkább aszerint, amit mi magunk feltételezünk arról, hogy a többiek hogyan vannak velünk.

Ezáltal megkülönböztetjük a konfliktusok “reális” és “feltételezett” összetevőit, hogy a lelki jelenségekről még pontosabb képet alkossunk, és hogy azok feldolgozásában igazán pontosak lehessünk.

Itt tulajdonképpen ugyanazoknak a kérdéseknek a projekciós változatát tesszük fel, mint az 1. részben. Például:

 • Szerinted ki töltené veled szívesen az egy órás ebédszünetét, csak mert szeret beszélgetni veled?
 • Szerinted ki választana szobatársának egy több napos, céges tréningen, ami egy vidéki szállodában kerül megrendezésre?
 • Ha tudná, hogy örömmel elvállalod, szerinted ki bízná rád nyugodt szívvel néhány apró, de fontos ügye elintézését?

FONTOS, hogy a válaszokat bizalmasan kezeljük, azokat csak a kiértékelő  csapatunk fogja látni!

Még egyszer röviden, hogy milyen előnyökkel jár számodra a KapcsolatDinamikai térképezés használata:

A lehető leghamarabb és legpontosabban észleled majd – s ami a legfontosabb, még mielőtt nagyobb baj lehetne belőle -, hogy mi történik a csoportod emberi terében, és így átfogó rálátásod is lesz arra.

A problémák kezeléséhez praktikus javaslatokat adunk, és közösen kidolgozunk egy fejlesztési tervet, vagy akár erőforrást is biztosítunk számodra a konkrét fejlesztési folyamat kivitelezéséhez.

S hogy mik is ezek a konkrét fejlesztési szolgáltatások, amiket ajánlunk a térképezés mellé?

 

 • Vezetői coaching folyamat: a vezetői kompetencia növeléséhez
 • Mediáció: konfliktusok feloldásához
 • Csoportos kommunikáció tréning: az együttműködés és a hatékonyság növeléséhez
 • Facilitátor képzés: a meetingek hatékony levezetéséhez
 • Csoportos bodywork tréning: a bizalom és a jelen tudatosság növeléséhez
 • Csapatépítő program: a pozitív légkör növeléséhez

Probléma feltáró szolgáltatás csomagok fejlesztői megoldásokkal

1.

felmérő csomag

1 alkalmas helyzetfelmérés
+ vezetői konzultáció

Ez az alapszolgáltatásunk, melyet minden további szolgáltatásunk tartalmaz. Egy KapcsolatDinamikai térképezést, az eredmény visszajelzését és a fejlesztési irányok közös kidolgozását foglalja magában.

Mikor ajánljuk?

Amikor rálátást és fejlesztési irányokat keresel a csoportodban érzékelhető kapcsolati problémák kezeléséhez. A térképezés eredménye alapján egészen konkrét fejlesztési irányt és megoldási tervet dolgozunk ki, akár egyénekre és/vagy konkrét kapcsolatokra vonatkozóan is.

Például:

 • az egyik csoporttaggal meg kell beszélni, hogy ….
 • szükséges velük közös nevezőre jutni abban, hogy …
 • aminek érdekében azt fontos megértenie, hogy …

Azt is megmutatjuk, hogyan érdemes felvezetni a beszélgetést, megnyitni a kommunikációs csatornát, bevezetni a témát és kezelni a várható eseményeket.

Milyen formában kapod meg a visszajelzéseket?

Egy PDF formátumú elemzést készítünk, amiben kapcsolati viszonyokat ábrázoló képek és szöveges magyarázat segítségével kapsz mélyebb megértést arról, hogy mi is történik pontosan a csoportodban.

Ezt az elemzést egy vezetői konzultáció keretében adjuk át, amely során átbeszéljük az eredményeket és teszünk még egy lépést a személyes információk tudatában a “No, akkor mi ebben a konkrét, mi vezet a kitűzött célunk felé?” kérdésre.

A beszélgetés során a térkép eredményeit feltöltjük konkrét, személyes tartalommal, és a javaslataink alapján közösen kiválasztjuk az optimum fejlesztési irányt a kiinduló kérdésre és problémára.

2.

hatásmérő csomag

2 alkalmas helyzetfelmérés
+ vezetői konzultáció

A KapcsolatDinamikai térképezést, az eredmény visszajelzését és a fejlesztési irányok közös kidolgozását foglalja magában 2 alkalommal.

Mikor ajánljuk?

Szervezetfejlesztési folyamat, tréning, csapatépítő program vagy bármilyen egyéb jelentős céges változtatás előtt és után ajánljuk, mivel így mérni tudjuk a változás hatását a munkatársakra és emberi kapcsolataikra nézve.

Milyen formában kapod meg a visszajelzéseket?

A bepillantó csomagon felül, itt már a két eredmény összehasonlítása alapján kapsz egy mélyebb elemzést, illetve egy videót is a csoport alakulási folyamatáról.

Mi az előnye ennek a csomagnak?

Az egy alkalmas felméréséhez képest óriási előnyt jelent, hogy itt már össze is tudjuk hasonlítani a két mérés eredményét. Így fel tudjuk mérni a csoporton belüli változások tendenciáit, irányait is.

3.

folyamat-kísérő csomag

3 vagy több alkalmas helyzetfelmérés
+ vezetői konzultáció

A KapcsolatDinamikai térképezést, az eredmény visszajelzését és a fejlesztési irányok közös kidolgozását foglalja magában 3 vagy több alkalommal, megállapodás szerint.

Mikor ajánljuk?

Ha egy fejlesztési folyamat során végig követni szeretnéd annak hatását a csoportodra nézve, vagy amikor úgy érzed, hogy egy hosszabb, szakértővel támogatott fejlesztési folyamatra van szükség a hatékony együttműködés kialakításához.

 

Milyen formában kapod meg a visszajelzéseket?

A felmérő csomagon felül, itt több eredmény összehasonlítása alapján kapsz egy folyamatos elemzést és monitorozást. Ezen felül videó anyagot biztosítunk ahhoz, hogy a csoport alakulási folyamatát még részletesebben megfigyelhesd.

Mi az előnye ennek a csomagnak?

Ezzel a csomaggal gyakorlatilag kapsz egy szakértőt, aki lépésről lépésre halad veled a szükséges beavatkozások végrehajtásában.

4.

vezető támogató csomag

1 alkalmas helyzetfelmérés + vezetői konzultáció + vezetői coaching

A felmérő csomagon túl (ami térképezésből, az eredmények visszajelzéséből és a fejlesztési irányok kidolgozásából áll) egy több alkalmas coaching folyamattal segítjük a vezetőt, melyben támogatást kap a működése harmonizálásához és a bizalom alapú vezetői stílus kialakításához.

Mi ez pontosan?

A vezetői coaching folyamat során azokra a vezetői kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt, amelyek által vezetőként növelni tudod az elismertségedet és befolyásodat a csoportodban.

Ezek a kompetenciák leginkább:

 • a konfliktuskezelés,
 • a delegálás,
 • a konstruktív visszajelzés,
 • a döntéshozás,
 • a befolyásolás,
 • a motiválás.

Külön hangsúlyt fektetünk a bizalom alapú vezetésre, amely által nem csak formálisan, hanem bizalmi alapon is a csoportod vezetőjévé, középpontjává válhatsz. A folyamat elején közösen tűzzük ki az elérendő célokat, és annak függvényében meghatározzuk a folyamat hosszát. Egy ülés (alkalom): 60 – 90 perc.

Mikor ajánljuk?

Amikor a térképezés alapján az látható, hogy a vezető nincs a helyén a csoportban, és a vezetői kompetenciák fejlesztésére van szükség.

Milyen formában kapod meg a támogatást?

A térképezést követően személyre szabott coaching folyamattal támogatunk egy tapasztalt szakember által.

Mi az előnye ennek a csomagnak?

Egy személyre szabott folyamatban veszel részt a vezetői kompetencia növeléséhez, valamint a teljes fejlesztői folyamatban is társad maradunk és segítünk minden emberi szituáció kezelésében.

„A bátor ember a béke érdekében nem fél megbocsájtani.”

Nelson Mandela