„Értékrend” beszélgetőcsoport

Kapcsolatainkban minden egyes nap értékítéletet alkotunk a másik viselkedéséről, jelleméről, képességeiről, gesztusairól: “tisztelem a kitartásodat”; “meghat, hogy ilyen őszinte vagy velem”; “dühít, hogy ennyire önző vagy és már megint csak magadra gondolsz”. Tesszük ezt akarva-akaratlanul. 

Ezen értékítéleteink alapján viszonyulunk a másikhoz, és választjuk a közelséget vagy a távolságot. Szükségszerűen az értékítéleteinket direkt vagy indirekt módon folyamatosan kommunikáljuk is. 

Az Értékrend beszélgetések során azt célozzuk, hogy azok a fogalmak, amelyek az értékítéleteinket alkotják tiszták és egyértelműek legyenek. Könnyű azt gondolni például, hogy az erőszakmentesség vagy az empátia gyöngéd és ártalmatlan.

Ez fogalmi zavar.

Ha így lennél vele, tekintsd át Gandhi élettörténetét és nézz meg egy két videót Marhsall Rosenberg, az erőszakmentes kommunikáció alapítójának munkájáról. Gandhi egész élete a küzdelem jegyében zajlott, amelyben nemzetek erői voltak bekötve. Egyike volt a legerősebb egyéniségeknek, akiket valaha a földünk a hátán hordott. Marshall Rosenberg szintén rendkívül karakteres, tiszteletet parancsoló személy, aki a nélkül sugároz hallatlan erőt, hogy a legkevésbé bántó vagy támadó lenne.

A beszélgetéseink lényegileg fogalom egyeztetések és fogalom pontosítások. Megannyi konfliktusunk épül arra, hogy máshogyan értjük a másik kifejezéseit, mint ahogyan ő azt üzenni kívánta. Számos esetben vágunk egymás fejéhez olyan  jelzőket, amelyek jelentésével nem is vagyunk teljesen tisztában: „önző, szigorú, tapintatlan vagy!”

Az önzetlenségnek, felelősség vállalásnak és tapintatnak fokozatai vannak. Könnyű az önzést az önérvényesítéssel, a szigort az önuralommal, a tapintatlanságot a sarkossággal össszetéveszteni. Ha nem tiszták a fogalmak, a viselkedésünkben sem tudunk határozottak maradni: irányt tévesztünk és ezzel szenvedést okozunk. Elbonyolódunk, zavarba jövünk, ambivalenssé majd végül öndestruktívvá válunk. Megtámadjuk korábbi döntéseinket, tetteinket és ismételten hasonló körökbe futunk.

A fogalmi tisztaság birtokában jelenik meg ezekből a körökből a kifelé vezető út. 

A gondolkodásnak szilárd talajra van szüksége: tiszta fogalmi struktúrára. Konfliktusaikban lehet, hogy éppen az önzetlenség, a felelősségvállalás vagy a tapintat egy magasabb szintjére van szükség a továbblépéshez. Ezt csakis akkor ismerhetjük fel, ha a fogalmakat árnyaltan, skálázottan, mint fejlődési vonalakat használjuk. Ha ezt meg tudjuk tenni, képessé válunk kilépni a jó és a rossz ember kategóriáiból és konstruktívabbá válunk.

* * *

A csoporton személyes légkörben beszélgetünk. A saját tapasztalatainkat, kételyeinket, nehézségeinket hozzuk be, és azt célozzuk, hogy a beszélgetés során egymáson keresztül gazdagodjunk: új részletekre, nézőpontra, megközelítésekre legyünk figyelmesek. Átéljük, hogy valaki olyannal beszélgetünk, aki pont azt a minőséget képviseli, „amitől a kapcsolatunkban szenvedünk”. Mégis, máshogy, más keretben, hangulatban, és ettől rá tudsz nézni, meg tudod érteni és még talán meg is kedvelsz benne valamit.

Azzal együtt, hogy a beszélgetések főként sajátélmény fókuszúak, fontos tudnod, hogy a fogalmi egyeztetés eredményét egy szellemi műhely keretein belül felhasználjuk. Egy olyan közösségi értékelő-, és visszajelző rendszer alapjait teremtjük meg, amely magas transzparencia szinten együttműködő projektcsoportok fognak használni. Amennyiben ez a része is érdekel a munkának, beszéljünk róla személyesen.

* * *

Az alkalmak szabadon látogathatóak, a csoport nyitott és maximum 8 főt fogad be.

Az, aki egy alkalmon részt vett, előjogot élvez abban, hogy a következőn is ott legyen. Újak akkor kapcsolódhatnak be, ha a korábbiakból valaki nem folytatja.

Egy alkalom ára: 2000 Ft.

Jelentkezni, érdeklődni ezeken az elérhetőségeken tudsz:

robert.bor@kapcsolatdinamika.hu

+36-30-923-2099