A kapcsolati dinamikákat feltérképező Átrium szoftver története

2022
november 1

2022, A KommunikációDinamika könyv

2022, A KommunikációDinamika könyv
Elkészül a második könyvünk KommunikációDinamika néven. A könyv első fejezete az emberi kapcsolatok újragondolása. Szokatlan megvilágításba helyezzük az építés, a rombolás, az általános társas bajlódás motívumait; illetve a társadalmi hiedelmek, a titkolózás, az énkép és az önismeret kapcsolatát. A második fejezetben az újragondolás következményei olvashatók. Arra a kérdésre keresünk válaszokat, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy egymás következetes építői, s eképpen tartós örömforrásai lehessünk. Azt is megvizsgáljuk, hogy hol van az egyén lehetőségeinek, illetve a módszerek használatának a határa, illetve, hogy mi vihet túl bennünket ezeken a határokon. A könyv elérhető az Olvasnivalók menüből.
szeptember 21

2022, Az Ölelő Figyelem gyakorlócsoport

2022, Az Ölelő Figyelem gyakorlócsoport
Elindul az első Ölelő Figyelem gyakorlócsoport, melynek a célja megértést, irányokat, eszközöket és erőt adni ahhoz, hogy egy számodra fontos ember részére – aki lehet a párod, vagy bármilyen más kapcsolatod – megadd azt a figyelmet, amire te magad is a leginkább vágysz. Közelebb kerülni és közel maradni a másikhoz. A minőségi, értő és empatikus figyelem kifejlesztésén, illetve használatának az életedbe való adaptív beépítésén dolgozunk.
2019
november 1

2019, Az Atrium új változata

2019, Az Atrium új változata
Elindul az Atrium szoftver ‘visszajelzés kultúra’ fejlesztő változatának az építése két üzleti partner bevonásával. Ezzel az „Atrium” már nem egyetlen alkalmazás, hanem egy szoftvercsalád neve lett. Ez egy önálló kommunikációs termék, amely azon túl, hogy áthidalja a legkomolyabb nehézséget, amellyel az Atrium térkép használata során találkoztunk: hiteles és up-to-date információhoz jutni arról, hogy a csapatok tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz.
2017
március 13

2017, a befektető és az új stratégia

befektető
2017 elején zárultak le azok a tárgyalások, aminek köszönhetően egyik korábbi partnerünk és megrendelőnk, stratégiai partnerünkké és befektetőnkké vált, így most már vele együtt dolgozunk azon, hogy az Atrium szoftver képességeinek és az erre épített fejlesztési programjainknak köszönhetően egyre többen bizonyosodhassanak meg a szervezetfejlesztői tevékenységünk hatékonyságáról.
2014
április 14

2014, szakértői tesztelések

tesztelés szoftver
2014-ben indult el a végső tesztelési fázis, amikortól kezdve különböző partnerekkel, pszichológusokkal, gyakorlott csoportvezetőkkel és cégvezetőkkel több, mint két éven keresztül dolgoztunk a teszt felmérések fejlesztésén, azok kiértékelésén és pontosításán. Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően kiegészült az algoritmus és a diagnózis a csoport belső mozgásterének a jellemzőivel, illetve számos fejlesztés után teret kapott az egyéni csoporttag nézet. Ennek segítségével képessé váltunk virtuálisan belépni a csoporttagok világába és onnan kiindulva szemlélni a helyzetet, úgy, ahogyan maga a csoporttag észleli azt. Helyet kaptak továbbá a projektív adatok, így már a tagok arról szóló feltételezéseit is figyelembe vesszük a szimulációban, hogy a többiek mennyire kedvelik vagy épp nem kedvelik őket. Erre a fejlesztésre azért volt szükség, mert a tapasztalataink egyértelműen rámutattak, hogy az egyéni döntéseinket és viszonyulásunkat alapvetően határozza meg egy közösségen belül, hogy szerintünk ki mit gondol rólunk.
2013
június 10

2013, a KapcsolatDinamika Kft.

2013, a KapcsolatDinamika Kft.
Az egyre szélesebb spektrumú igényeket úgy tudtuk kielégíteni, hogy 2013-ban megalapítottuk a KapcsolatDinamika Kft-t. A felhalmozott tapasztalatainkra építkezve ekkor indult el az Atrium térkép fejlesztése is. Az algoritmus fő célja az volt, hogy a csoportban ható erőket szimulálni tudjuk egy könnyebben értelmezhető kétdimenziós térben. Ennek köszönhetően képessé váltunk az emberek közötti érzelem alapú hatásokat  – mint vonzalmak, kedvelések, ellenszenv, távolságtartás, idegenkedés és még sorolhatnánk – erőhatásokként szimulálni, ami lehetővé teszi számunkra, hogy időben felismerhessük és elkezdhessük azoknak a negatív hatásoknak a feloldását, amelyeket később már nem, vagy csak nagyobb károk és áldozatok mellett lehetne orvosolni. A kezdetektől fő fejlesztési elvünk volt, hogy a vizuális megjelenítés minél intuitívabb legyen, vagyis ha valaki ránéz a képre, akkor azonnal érzete legyen a helyzetről.
2012
szeptember 10

2012, céges szervezetfejlesztés

2012, céges szervezetfejlesztés
2012-ben már készen álltunk arra, hogy vállalkozóként tapasztalatainkat a munkahelyi kapcsolatok világában is kamatoztassuk. Mikro- és KKV cégeknél szervezetfejlesztői és mediátori munkákat végeztünk akár több hónapos projektekben is. Ekkor kezdtük el a céges környezetre optimalizált kommunikációs tréningekkel támogatni a munkatársak közötti hivatalos és informális kapcsolati háló fejlesztését.
március 5

2012, a KapcsolatDinamika könyv

kapcsolatdinamika könyv borító
A tréningeken szerzett tapasztalatok és a folyamatos kutatómunka eredményeképpen 2012-ben elkészült és kiadásra került a KapcsolatDinamika c. könyv, amelyben a legfontosabb összefüggéseket és alapmodelleket mutatjuk be mérnöki szemléletben. A könyv elsősorban azokhoz szól, akik a lelki élet és a társas kapcsolatok nehezen megragadható világában keresnek struktúrát, rendszert és megértést. A könyvből erősen érződik az a törekvésünk, hogy számítógép által feldolgozható nyelvre fordítsuk a társas jelenségek mozgató rugóit.  Így képessé válunk a számítástechnika vívmányait használni a gyakran rendkívül összetett társas viselkedés megértése és modellezése területén, hogy ezáltal mélyebb megértésre tegyünk szert önmagunkról, a kapcsolatainkról, és hogy ennek köszönhetően képessé váljunk emberi helyzetek várható alakulásának a bejóslására is.
2009
február 12

2009, a kommunikációs tréningek

kommunikációs tréning kapcsolatdinamika
Sok év tanulás, tréningek és módszerfejlesztő munka után 2009-ben kezdtünk el a KapcsolatDinamika egyik legmeghatározóbb rétegével, a kommunikációval foglalkozni. Tréningeket állítottunk össze, amelyek az emberi kapcsolatokkal, azon belül is az együttműködés és a társas kommunikációs készségek fejlesztésével foglalkoztak. Ezzel egy időben, a tréningek kapcsán készültek el az első kapcsolati szoftverek, hogy mérni és láthatóvá tenni tudjuk azokat a kapcsolati, kommunikációs vagy lelki folyamatokat, amiket fejleszteni akartunk. Ilyen például az ismétlődő negatív élethelyzetek újra előállítása, vagy egy közlés által ajánlott viszonyok rendszere, és annak várható következményei a kapcsolatok alakulására.
2000
január 3

2000-es évek, a kezdetek

bőr robert kapcsolatdinamika szociometria hálózatkutatás integrál akadémia
Az Atrium és a KapcsolatDinamika története az évezred fordulón, 2000-ben kezdődött. Ekkor ismerkedett meg az egyik alapítónk azzal a szemlélettel, amelyre később a KapcsolatDinamika épült. Ez a szemlélet a modern információs technológia etikus használatát célozza az emberekkel foglalkozó tudományokban. A BigData, a hálózatelemzés és egyre több, mostanában születő modern terület kutatja és használja azt a felismerést, hogy az emberek között lejátszódó interakciók mérhetőek és bejósolhatókat. Ilyen információk felhasználásával nyert 2016-ban Trump és a Brexit pártiak is. Ma már ez a döntés előkészítés egyik legfontosabb területe és a mesterséges intelligencia előszobája is.