KapcsolatDinamika könyv

Ezt a könyvet, amely az emberi kapcsolatokról alkotott legfontosabb modelljeimet és gondolataimat tartalmazza, 2012-ben írtam, magánkiadásban jelent meg. Ízelítőnek ezen az oldalon olvashatod a bevezetőjét.

Ha szeretnél beletekinteni, ebben a letölthető PDF file-ban megtalálod a tartalomjegyzéket, és el is tudod olvasni az egyik fejezetét, amely a kapcsolati zónákról szól. 

Ha felkeltette az érdeklődésed és szívesen elolvasnád a teljes könyvet, az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudod megrendelni:

– telefonszám: +36-30-923-2099 (Bőr Róbert)

– e-mail cím: info@kapcsolatdinamika.hu

Bevezető gondolatok (idézet a könyvből)

Különleges élmény volt számomra annak felismerése, hogy az emberi elme rendelkezik egy „mentális védelmi” funkcióval, amelynek segítségével változatlanul próbálja megtartani a saját magáról és a világról alkotott elképzelésit, gondolatait, hitrendszerét.

Azon túl, hogy a testünk és a lelkünk sokféle szükségletéről és vágyáról gondoskodunk, arra is igényünk van, hogy a világról alkotott mentális struktúránkat biztonságban tudjuk. Gyakran aktívan teszünk is ezért, különösen abban az esetben, ha egy külső hatás veszélyezteti a világképünket és az énképünket. Előfordul, hogy olyan nagy erővel vigyázunk világképünk oszlopaira, mintha az életünk függne tőlük. Minél mélyebben kérdőjelezi meg valaki azokat, annál hevesebben reagálunk az újszerű gondolatokra. Minél korábban állítottunk fel egy ilyen oszlopot, és minél több dolgot építettünk rá, annál nagyobb a változás, azaz a megingás kockázata. Hiszen a munkánkat, a baráti körünkbe tartozó embereket és még a társainkat is az életünk során úgy válogatjuk össze, hogy illeszkedjenek a hitrendszerünkbe, sőt, támogassák azt.

Ha az oszlopaink összedőlnek, az életünk és a kapcsolataink is együtt borulnak velük.

Bizonyos elméleteinkhez, hiedelmeinkhez ezért erős félelem kapcsolódik: a létbizonytalanságé.

Minden olyan terület, ahol ezt a félelmet valaha megneszeltük, és nem vállaltuk az újragondolás és integrálás veszélyét, tabuvá válik az életünkben. Valami olyanná, amit messze elkerülünk – azért, hogy biztonságban érezhessük magunkat.

***

Gondolkoztál-e már azon, miért olyanok az emberek körülötted, amilyenek, és hogy te hogyan lettél olyanná, amilyennek tűnsz? Gondoltál-e már arra, hogy ahogyan egy növény is rendelkezik fejlődésvonallal – amelynek stádiumai a mag, a csíra, a csemete, majd a kifejlett növény –, úgy az emberi kapcsolatokra is érvényes egy határozott lépésekből álló evolúció? Arra, hogy ebben miképp te magad, úgy a közvetlen környezeted, illetve a nemzeted is egy adott szintre ért el, hogy fejlődési útján hosszú utat tud maga mögött, és lelkesítő lehetőségek állnak még nyitva előtte?
Mit gondolsz, a közted és szeretteid között húzódó mindennapi történések leírhatók és megjósolhatók-e olyan pontossággal, ahogy a fizika vagy a kémia képes modellezni és használni tárgyait? És amennyiben leírhatók, vajon hová vezethet a kapcsolatok alapos megértése? Fejlődhet-e az egymással való együttműködésünk minősége annyit, amennyit a különböző gépek hatásfoka fejlődött a váltóáram vagy a belső égésű motor feltalálása óta?

Sok ilyen kérdéssel fogsz találkozni, mire e könyv végére érsz. A bevezetőül hozott két helyzet – a tehetetlen alulmaradás és a csúfos vereség – tisztán jeleníti meg az emberi kapcsolatok második és harmadik fejlődési szintjének társas viszonyait, dinamikáját.
Az élmények, amelyekben részed volt, nem egy elromlott, rossz vagy félresikerült világ eseményei, hanem egy fejlődési folyamat szükségszerű állapotai.

1. ábra: A társas kapcsolatok fejlődésmodellje

Az ábrán megjelölt ötszintű fejlődési modell a KapcsolatDinamika központi modellje, a könyv egész mondanivalója e köré épül.

A könyv struktúrája

Ebben a kötetben a KapcsolatDinamika alapismereteit teszem elérhetővé számodra, hogy ezekre mint stabil oszlopokra a későbbi, gyakorlatiasabb modellek és eszközök sorra ráépülhessenek. A téma kifejtésében egy központi logikai szálat követek, ezért a megértéshez fontos, hogy a fejezeteket sorban kövesd végig.

Első lépésként felvázolom a kibernetikai szemlélet alapkereteit, majd bemutatom a KapcsolatDinamika három alappillérét, az Interakció, Identitás és Intelligencia fogalmait. 
Az összes rákövetkező elmélet ezekre támaszkodik. A KapcsolatDinamika további alapfogalmainak és azok struktúrájának áttekintése után ismerheted meg az Identitás és Intelligencia fejlődési jellegzetességeit, egymás után két oldalról is  megközelítve ugyanazt az evolúciós folyamatot. A fejlődési szintek adják meg az alapskálát, amelynek keretein belül a jelenkori emberi viszonyok és a KapcsolatDinamika eszközei értelmezhetővé válnak. Az általános fejlődésmodell bemutatása után áttekintjük, hogy felnövekedésünk folyamán hogyan alakul ki a KarakterFixáció jelensége. A KarakterFixáció jelentését tovább árnyaljuk a rákövetkező, típusokról szóló fejezetben, majd még tovább a következőben, amelyben a típusokat egy átfogó, vizuális értelmezési rendszerben helyezzük el, hogy azok egymáshoz való viszonyai pontosabban érthetővé váljanak. Ha pedig már jól értjük a KarakterFixáció statikus természetét, készen állunk arra, hogy mozgásában, dinamikájában is megvizsgáljuk azt, vagyis fényt derítsünk a KarakterPályák működésére. Azt gondolom, hogy sok olvasómnak ezen a ponton válik majd különösen érdekessé az írás, mert itt egészen közelről vizsgáljuk már életünk mindennapi történéseit. És mielőtt részleteiben elmerülnénk a KarakterFixáció társas fenntartási folyamatainak izgalmas világában, és boncolgatni kezdenénk a Manőverek, illetve a bonyolultabb szabályozási folyamatok, a Játszmák lényegét, áttekintjük az emberi kapcsolatok ökonómiai vonzatait, az adok-kapok nyilvántartó és szabályozó rendszerét. A KapcsolatiZónák című fejezetben egy önálló modellel ismerkedünk meg, amely az emberek között fennálló közelség-távolság viszonyokat egy új dimenzióval egészíti ki. A könyv utolsó fejezeteiben pedig a megoldást, a válaszokat, a módszereket keressük arra, hogy mindezek ismeretében hogyan tehetjük konstruktívabbá és örömtelibbé az életünket, kapcsolatainkat, vagyis hogyan eszközöljünk Intervenciókat.

A könyv nyelvezete

Könyvemben azokhoz szólok, akik nyitottak saját maguk és társaik alapos megértésére, és ennek érdekében vállalják is a változás és változtatás kockázatát. Elsősorban azoknak írok, akik szeretik a pontos fogalom meghatározásokat és az elemző gondolkodást. A legtöbb gondolatom olyan témát hoz felszínre, amelyet hozzád hasonlóan mindannyian jól ismerünk, így valószínűleg azt fogod gondolni, hogy „persze… én is úgy gondolom, na és?”. A „na és”-re a válasz ez az írás..

Könyvemben személyesen szólok hozzád, és helyenként meg is előlegezem, hogy amit írok, az rád is – mint ahogy rám is – érvényes.

***

Használati útmutató

Arra a kérdésre, hogy mire lehet jó neked ez a könyv, egyre táguló perspektívában adok választ, egészen a legutolsó fejezetig haladva. Mérnök lévén szeretem a praktikusan használható dolgokat, és olvasás közben gyakran teszem fel azt a kérdést: „Hogyan tudom mindezt használni az életemben?”. A válasz felkutatásának kalandjára hívlak meg téged is.

A következőkben a saját világnézetemet, gondolataimat és modelljeimet vázolom fel és kínálom neked, példákkal és a saját élményeimmel kiegészítve. Hogy a megértésed minél teljesebb legyen, és minél pontosabb, élményszerűbb modellt kapj az emberi kapcsolataidról, azt javaslom, hogy olvasás közben helyenként állj meg, és tégy fel kérdéseket magadnak arról, hogy az általam nyújtott koncepciók mennyire igazak a te életedre, mennyire vonatkoznak a saját viselkedésedre és a társaid működésére.
Gondold végig, az olvasottak milyen helyzetekben érvényesek rád, milyen törvényszerűségek szerint és hogyan igazak a barátaid, a családod, a nemzeted életére! Tekintsd át, alkalmazhatod-e a KapcsolatDinamika tételeit magadra, még olyan alkalmakkor is, amikor úgy tűnik számodra, hogy teljesen egyedül vagy, senkihez sem kapcsolódsz!
Próbáld megtalálni a modelleket saját életed különböző jeleneteiben, és ellenőrizd valamennyi feltevésemet!

Ilyen ellenőrzésre bőven lesz lehetőséged.