KapcsolatDinamika Kft.

Bőr Róbert

Szakmai vezető

…Több mint tíz éve foglalkozom a lelki élet és a társas kapcsolatok összefüggéseinek rendszerszemléletű kutatásával. Az emberi kapcsolatok és azokon keresztül az emberi személyiség fejlesztése áll a fókuszomban…”

miért fordulj hozzám, ha az emberi viszonyok fejlesztése a tét?

 

Bőr Róbert vagyok. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem gépészmérnöki diplomámat, illetve integrál szemléletű tanácsadói végzettséggel rendelkezem. Több mint tíz éve foglalkozom a lelki élet és a társas kapcsolatok összefüggéseinek rendszerszemléletű kutatásával. Az emberi kapcsolatok és azokon keresztül az emberi személyiség fejlesztése áll a fókuszomban.

A KapcsolatDinamika története egészen 2000-ig vezethető vissza. Akkor találkoztam azzal a szemlélettel, amelyre a jelenlegi munkásságom épül. Az első találkozás sorsfordító hatású volt számomra, mert egy olyan közvetlen és őszinte kapcsolódás lehetőségét hordozta, amilyet nem ismertem korábban. Lelkesen vetettem bele magam a tanulásba, mert végre találtam valamit, amiért – azt éreztem – érdemes hegyeket is megmozgatni. Ennek a szemléletnek a központi üzenete: a társaimon keresztül látom meg, ismerem fel, értékelem és formálom önmagam.

A témában való elmélyülés során fokozatosan formálódott a tudatomban még egy kiemelkedően fontos felismerés: a csoporthoz tartozás igénye lényegesen elemibb és meghatározóbb szükségletünk, mint ahogy azt valaha gondoltam volna. 22 évesen szereztem élményt arról, mennyivel közvetlenebbül, egyszerűbben és őszintébben tudunk mi emberek kapcsolódni egymással, mint ahogy a mai kor szokásai diktálják. Különösen inspiráló volt számomra a vízió, amely egy, a jelenleginél lényegesen magasabb etikai szintű emberi együttműködési rendszert képzelt el. ​

A rendszer 7 életterületre és az ezekhez kapcsolódó módszerek kidolgozására épült. Ezek egyike a társas kapcsolatok újradefiniálását célozta, s bár kezdetben az összes területtel foglalkoztam, fókuszom hamar ez irányba fordult. 2009-ben az addig gyűjtött és továbbfejlesztett tudásanyagra építve alapítottam meg a KapcsolatDinamika rendszerét, melynek legfontosabb alapmodelljeit az azonos című könyvemben adom át az érdeklődőknek.

A munkámban ötvözöm a humán és mérnöki szemléletet: az emberrel, mint érző, gondolkodó, sokdimenziós társas térben mozgó lénnyel foglalkozom, matematikai algoritmusokat, törvényszerűségeket, összefüggéseket keresve, hogy ezeket aztán egy kódrendszerbe ültetve pontosabb, átfogóbb, teljesebb képet alkothassak az emberi interakciókról. Közel tíz éve tartok különböző fórumokon előadásokat az emberi kapcsolatokról, amelyeken a társas kapcsolatok fejlődésére, az emberi személyiség kapcsolatokon keresztül ható folyamatos formálódására, az ismétlődő negatív minták meghaladására, az emberi játszmákra, konfliktuskezelésre és mindezek hátterében a kommunikációra fókuszálok.

Az Integrál Akadémián 2006 óta óraadóként segítem a hallgatókat a társas kapcsolatok fejlődésmodelljének elsajátításában. Az elmúlt 10-15 évben több kapcsolat-orientált tréningnek voltam már vezetője vagy társ-vezetője. Három éve dolgozom párokkal is: segítem őket jobban érteni önmagukat, és a társukat, illetve visszaépíteni közéjük a bizalmat, őszinteséget, lelkesedést és közelséget.

Az Atrium térkép fejlesztésén, tesztelésén közel 6 éve dolgozom szoftveres szakemberek, grafikusok, pszichológusok, csoportvezetők és cégvezetők bevonásával. Azon munkálkodom, hogy az operatív, napi rendszerességű együttműködésre épülő közösségek világába új kapcsolati kultúrát vigyek, ami transzparenciára, empátiára és a kapcsolati összefüggések mélyreható ismeretére épül. Munkámban az emberek közötti sokdimenziós kapcsolati-tér áll a fókuszomban, amely láthatatlan erőtérként szövi át életünket, és formál minket, minden apró mozdulatunkat.

Erről tanulok, ezt teszem láthatóvá és ezt segítem épülni…

További szolgáltatásaim egyének és párok számára:

Ismétlődő kapcsolati minták átalakítása

Kapcsolatmentor

Építő kommunikáció – ölelő figyelem

 

Bőr Róbert

Szakmai vezető

…Több mint tíz éve foglalkozom a lelki élet és a társas kapcsolatok összefüggéseinek rendszerszemléletű kutatásával. Az emberi kapcsolatok és azokon keresztül az emberi személyiség fejlesztése áll a fókuszomban…”

… Azon munkálkodom, hogy az operatív, napi rendszerességű együttműködésre épülő közösségek világába új kapcsolati kultúrát vigyek, ami transzparenciára, empátiára és a kapcsolati összefüggések mélyreható ismeretére épül…

Láng Szilvia

KapcsolatDinamikai elemző

…Az a látásmód, ahogy az emberi viszonyokat és viselkedést modellezi, teljesen újszerű és befogadható volt, az addig számomra láthatatlan lelki működést láthatóvá, értelmezhetővé, logikussá és kiszámíthatóvá tette…”

miért fordulj hozzám, ha Kapcsolatdinamikai térképezésről van szó?

Már gyermekkoromban is az érdekelt legjobban, mit csinálnak az emberek, hogyan élnek, mik a szokásaik, kikkel barátkoznak és miért…

Felnőttként azután mindig is olyan munkaterületen dolgoztam, ahol emberekkel foglalkoztam. Előfordult, hogy egy nap akár több száz ügyféllel is beszéltem, és olyan munkaköröm is volt, ahol családi, meghitt környezet vett körül. Sokféle helyzetben, sokféle emberről gyűjtöttem tapasztalatot.

Több, mint 15 éve, egy munkahelyi krízis következtében kezdtem el foglalkozni az önismerettel. Eleinte különböző alternatív módszereket próbáltam ki egyéni tanácsadások keretében, majd 2006-tól elvégeztem egy 3 éves képzést, ahol integrál pszichológiát tanultam, és több csoportos módszert is megismertem. A képzés felénél, 2008-ban egy tréningen találkoztam a KapcsolatDinamikával. Az a látásmód, ahogy az emberi viszonyokat és viselkedést modellezi, teljesen újszerű és befogadható volt, az addig számomra láthatatlan lelki működést láthatóvá, értelmezhetővé, logikussá és kiszámíthatóvá tette. A szakdolgozatomat is egy KapcsolatDinamikai modellről írtam, Az emberi viszonyok hatása az identitás és intelligencia fejlődésére címmel.

Egy év saját élményű tanulást és mentorálást követően lelkesen csatlakoztam a munkacsoporthoz, és azóta is aktívan részt veszek a különböző munkafolyamatokban, kutatásokban, fejlesztésekben. Segédkeztem a KapcsolatDinamika című könyv írásában, és különböző tréningek szervezésében és vezetésében. Jelenleg fő fókuszomban az Atrium szoftver és módszer megismerése és fejlesztése áll, valamint a megjelenő írásaink gondozásával foglalkozom. Emellett egyéni tanácsadás keretében az ismétlődő viselkedésmintázatok feltárásával és átalakításával segítem a hozzám fordulókat. Az motivál leginkább, hogy tovább képezzem magam és csoportok elemzésével és tanácsadásával foglalkozzak az Atrium szolgáltatás keretében.

Láng Szilvia

KapcsolatDinamikai elemző

…Az a látásmód, ahogy az emberi viszonyokat és viselkedést modellezi, teljesen újszerű és befogadható volt, az addig számomra láthatatlan lelki működést láthatóvá, értelmezhetővé, logikussá és kiszámíthatóvá tette…”

Tamás György

Ügyvezető

…Több, mint tíz éve vezetek cégeket, tulajdonosként és/vagy ügyvezetőként.

Ezekben az években tapasztalatot szereztem, hogyan dolgoznak a munkatársak egy olyan közegben, ahol kezdetektől fogva bizalmat kapnak. 

Van tapasztalatom az ellenkezőjében is, így össze tudom hasonlítani a két különböző típusú vezetés hatásait….”

miértfordulj hozzám, ha bizalom alapú vezetésről van szó?

Több, mint tíz éve vezetek cégeket, tulajdonosként és/vagy ügyvezetőként. Ezekben az években tapasztalatot szereztem, hogyan dolgoznak a munkatársak egy olyan közegben, ahol kezdetektől fogva bizalmat kapnak. Ahol azt érzik, kompetensek abban, amit csinálnak, és szükségtelen az állandó kontroll. Van tapasztalatom az ellenkezőjében is, így össze tudom hasonlítani a két különböző típusú vezetés hatásait. Látva ezeket, legfőbb célom, hogy minél több szervezeti kultúra épüljön a bizalomra, és ennek hatására olyan változásokat idézzenek elő a vezetők, melyek az adott szervezeten túl a társadalomra is kihatnak.

Ezért a fő fókuszom a bizalom alapú vezetés.

Az Atrium szoftverrel a saját csoportom elemzése kapcsán ismerkedtem meg. A tapasztalataim alapján egyértelmű volt számomra, hogy mennyire hatékony eszköz a csoport fejlesztéséhez, így amikor a szoftver megalkotója felajánlotta a tulajdonostársi pozíciót, nem sokat gondolkodtam a válaszon.

Rövid távú célom, hogy vezetői coachként és trénerként is támogassam azt a folyamatot, amit az Atrium, mint szervezetformáló eszköz elindít. Ennek érdekében a Lineo International Consulting life- és business coach képzésén veszek részt azzal a céllal, hogy minél hatékonyabban vehessek részt azokban a fejlesztési folyamatokban, amelyeket adott esetben a „térképezés” után hasznosnak ítélünk meg.

A munkáim mellett igyekszem megmutatni a Z generációnak, hogy az Y-osok is képesek olyan eredményekre, amelyekre inkább magukat tartják alkalmasnak 🙂 Ezt a Street Workout nevű sport keretein belül teszem.

Tamás György

Ügyvezető

…Több, mint tíz éve vezetek cégeket, tulajdonosként és/vagy ügyvezetőként.

Ezekben az években tapasztalatot szereztem, hogyan dolgoznak a munkatársak egy olyan közegben, ahol kezdetektől fogva bizalmat kapnak. 

Van tapasztalatom az ellenkezőjében is, így össze tudom hasonlítani a két különböző típusú vezetés hatásait….”

A kapcsolatdinamika és az Atrium szoftver története

2022
november 1

2022, A KommunikációDinamika könyv

2022, A KommunikációDinamika könyv
Elkészül a második könyvünk KommunikációDinamika néven. A könyv első fejezete az emberi kapcsolatok újragondolása. Szokatlan megvilágításba helyezzük az építés, a rombolás, az általános társas bajlódás motívumait; illetve a társadalmi hiedelmek, a titkolózás, az énkép és az önismeret kapcsolatát. A második fejezetben az újragondolás következményei olvashatók. Arra a kérdésre keresünk válaszokat, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy egymás következetes építői, s eképpen tartós örömforrásai lehessünk. Azt is megvizsgáljuk, hogy hol van az egyén lehetőségeinek, illetve a módszerek használatának a határa, illetve, hogy mi vihet túl bennünket ezeken a határokon. A könyv elérhető az Olvasnivalók menüből.
szeptember 21

2022, Az Ölelő Figyelem gyakorlócsoport

2022, Az Ölelő Figyelem gyakorlócsoport
Elindul az első Ölelő Figyelem gyakorlócsoport, melynek a célja megértést, irányokat, eszközöket és erőt adni ahhoz, hogy egy számodra fontos ember részére – aki lehet a párod, vagy bármilyen más kapcsolatod – megadd azt a figyelmet, amire te magad is a leginkább vágysz. Közelebb kerülni és közel maradni a másikhoz. A minőségi, értő és empatikus figyelem kifejlesztésén, illetve használatának az életedbe való adaptív beépítésén dolgozunk.
2019
november 1

2019, Az Atrium új változata

2019, Az Atrium új változata
Elindul az Atrium szoftver ‘visszajelzés kultúra’ fejlesztő változatának az építése két üzleti partner bevonásával. Ezzel az „Atrium” már nem egyetlen alkalmazás, hanem egy szoftvercsalád neve lett. Ez egy önálló kommunikációs termék, amely azon túl, hogy áthidalja a legkomolyabb nehézséget, amellyel az Atrium térkép használata során találkoztunk: hiteles és up-to-date információhoz jutni arról, hogy a csapatok tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz.
2017
március 13

2017, a befektető és az új stratégia

befektető
2017 elején zárultak le azok a tárgyalások, aminek köszönhetően egyik korábbi partnerünk és megrendelőnk, stratégiai partnerünkké és befektetőnkké vált, így most már vele együtt dolgozunk azon, hogy az Atrium szoftver képességeinek és az erre épített fejlesztési programjainknak köszönhetően egyre többen bizonyosodhassanak meg a szervezetfejlesztői tevékenységünk hatékonyságáról.
2014
április 14

2014, szakértői tesztelések

tesztelés szoftver
2014-ben indult el a végső tesztelési fázis, amikortól kezdve különböző partnerekkel, pszichológusokkal, gyakorlott csoportvezetőkkel és cégvezetőkkel több, mint két éven keresztül dolgoztunk a teszt felmérések fejlesztésén, azok kiértékelésén és pontosításán. Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően kiegészült az algoritmus és a diagnózis a csoport belső mozgásterének a jellemzőivel, illetve számos fejlesztés után teret kapott az egyéni csoporttag nézet. Ennek segítségével képessé váltunk virtuálisan belépni a csoporttagok világába és onnan kiindulva szemlélni a helyzetet, úgy, ahogyan maga a csoporttag észleli azt. Helyet kaptak továbbá a projektív adatok, így már a tagok arról szóló feltételezéseit is figyelembe vesszük a szimulációban, hogy a többiek mennyire kedvelik vagy épp nem kedvelik őket. Erre a fejlesztésre azért volt szükség, mert a tapasztalataink egyértelműen rámutattak, hogy az egyéni döntéseinket és viszonyulásunkat alapvetően határozza meg egy közösségen belül, hogy szerintünk ki mit gondol rólunk.
2013
június 10

2013, a KapcsolatDinamika Kft.

2013, a KapcsolatDinamika Kft.
Az egyre szélesebb spektrumú igényeket úgy tudtuk kielégíteni, hogy 2013-ban megalapítottuk a KapcsolatDinamika Kft-t. A felhalmozott tapasztalatainkra építkezve ekkor indult el az Atrium térkép fejlesztése is. Az algoritmus fő célja az volt, hogy a csoportban ható erőket szimulálni tudjuk egy könnyebben értelmezhető kétdimenziós térben. Ennek köszönhetően képessé váltunk az emberek közötti érzelem alapú hatásokat  – mint vonzalmak, kedvelések, ellenszenv, távolságtartás, idegenkedés és még sorolhatnánk – erőhatásokként szimulálni, ami lehetővé teszi számunkra, hogy időben felismerhessük és elkezdhessük azoknak a negatív hatásoknak a feloldását, amelyeket később már nem, vagy csak nagyobb károk és áldozatok mellett lehetne orvosolni. A kezdetektől fő fejlesztési elvünk volt, hogy a vizuális megjelenítés minél intuitívabb legyen, vagyis ha valaki ránéz a képre, akkor azonnal érzete legyen a helyzetről.
2012
szeptember 10

2012, céges szervezetfejlesztés

2012, céges szervezetfejlesztés
2012-ben már készen álltunk arra, hogy vállalkozóként tapasztalatainkat a munkahelyi kapcsolatok világában is kamatoztassuk. Mikro- és KKV cégeknél szervezetfejlesztői és mediátori munkákat végeztünk akár több hónapos projektekben is. Ekkor kezdtük el a céges környezetre optimalizált kommunikációs tréningekkel támogatni a munkatársak közötti hivatalos és informális kapcsolati háló fejlesztését.
március 5

2012, a KapcsolatDinamika könyv

kapcsolatdinamika könyv borító
A tréningeken szerzett tapasztalatok és a folyamatos kutatómunka eredményeképpen 2012-ben elkészült és kiadásra került a KapcsolatDinamika c. könyv, amelyben a legfontosabb összefüggéseket és alapmodelleket mutatjuk be mérnöki szemléletben. A könyv elsősorban azokhoz szól, akik a lelki élet és a társas kapcsolatok nehezen megragadható világában keresnek struktúrát, rendszert és megértést. A könyvből erősen érződik az a törekvésünk, hogy számítógép által feldolgozható nyelvre fordítsuk a társas jelenségek mozgató rugóit.  Így képessé válunk a számítástechnika vívmányait használni a gyakran rendkívül összetett társas viselkedés megértése és modellezése területén, hogy ezáltal mélyebb megértésre tegyünk szert önmagunkról, a kapcsolatainkról, és hogy ennek köszönhetően képessé váljunk emberi helyzetek várható alakulásának a bejóslására is.
2009
február 12

2009, a kommunikációs tréningek

kommunikációs tréning kapcsolatdinamika
Sok év tanulás, tréningek és módszerfejlesztő munka után 2009-ben kezdtünk el a KapcsolatDinamika egyik legmeghatározóbb rétegével, a kommunikációval foglalkozni. Tréningeket állítottunk össze, amelyek az emberi kapcsolatokkal, azon belül is az együttműködés és a társas kommunikációs készségek fejlesztésével foglalkoztak. Ezzel egy időben, a tréningek kapcsán készültek el az első kapcsolati szoftverek, hogy mérni és láthatóvá tenni tudjuk azokat a kapcsolati, kommunikációs vagy lelki folyamatokat, amiket fejleszteni akartunk. Ilyen például az ismétlődő negatív élethelyzetek újra előállítása, vagy egy közlés által ajánlott viszonyok rendszere, és annak várható következményei a kapcsolatok alakulására.
2000
január 3

2000-es évek, a kezdetek

bőr robert kapcsolatdinamika szociometria hálózatkutatás integrál akadémia
Az Atrium és a KapcsolatDinamika története az évezred fordulón, 2000-ben kezdődött. Ekkor ismerkedett meg az egyik alapítónk azzal a szemlélettel, amelyre később a KapcsolatDinamika épült. Ez a szemlélet a modern információs technológia etikus használatát célozza az emberekkel foglalkozó tudományokban. A BigData, a hálózatelemzés és egyre több, mostanában születő modern terület kutatja és használja azt a felismerést, hogy az emberek között lejátszódó interakciók mérhetőek és bejósolhatókat. Ilyen információk felhasználásával nyert 2016-ban Trump és a Brexit pártiak is. Ma már ez a döntés előkészítés egyik legfontosabb területe és a mesterséges intelligencia előszobája is.